Nicosia Address Details
Address: 75 Prodromou Avenue, Oneworld Parkview House
Strovolos, Nicosia
Telephone: 22496000
Fax: 22493000
Email: aloizou@oneworldweb.net